TỔNG HỢP MỘT SỐ GROUPS TRÊN ZALO, SKYPE, TELEGRAM NHẰM PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ TÌM JOB NGÀNH CÔNG NGHỆ

28/09/2021 09:09:12 PM

  #Zalo 

  1. Sharecv Devops : https://zalo.me/g/ljuywc376

  2. Share CV Fullstack : https://zalo.me/g/ibcbft240

  3. Share CV Java : https://zalo.me/g/wqehiz864

  4. Share Cv UI/UX Designer : https://zalo.me/g/bavdjo498

  5. Share CV IOS, Android : https://zalo.me/g/uvlybm280

  6. Share cv PQA/ QA/ Tester : https://zalo.me/g/cbzezg201

   

  #TELEGRAM
  1. DevOps Vietnam: https://lnkd.in/gTDaUFTP 
  2. Fullstack Engineer & Jobs: https://lnkd.in/g4agV6JU


  #SKYPE
  1. Fullstack (Nodejs, Reactjs) Jobs: https://lnkd.in/gWn4psg
  2. Group Java Vietnam: https://lnkd.in/geNX3bC
  3. UI/UX Designer VN: https://lnkd.in/gbyyJdp
  4. PM/ PO/ BA Community: https://lnkd.in/gjZNx_D
  5. Odoo Developer: https://lnkd.in/gtVrYfc
  6. Tuyển dụng PHP Group: https://lnkd.in/gnzcuG5
  7. IOS, Android Groups: https://lnkd.in/gMnn8Gs
  8. Backend Developer Recruitment: https://lnkd.in/gYh9fAa
  9. Cộng đồng nhân sự Việt Nam: https://lnkd.in/gz5q_UF
  10. Recruiter VN: https://lnkd.in/gfms_tN
  11. HR & IT HCM: https://lnkd.in/ghBWPYq
  12. IOS Devs VN: https://lnkd.in/gNkQ9-S
  13. Jobs Unity Devs/ Game Dev: https://lnkd.in/gQ7RxR8
  14. HR - HCM: https://lnkd.in/gWigd6g
  15. Java, Dev IT HCM: https://lnkd.in/gZAEqKV
  16. HCM IT Jobs: https://lnkd.in/gJxWr94
  17. Jobs Brse/se/sales IT: https://lnkd.in/gb7gCSv
  18. AI/ Machine Learning/ Blockchain: https://lnkd.in/g6bg7kb
  19. Job PQA/ QA/ Test Automation: https://lnkd.in/gsyQGDu
  20. Golang Developer: https://lnkd.in/g_bmYxG
  21. Cộng đồng Wordpress: https://lnkd.in/gYcHmwE
  22. Tuyển dụng React Native/ Flutter: https://lnkd.in/gPu4i2G