HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

[Hà Nội] Hardware Manager

81,000,000đ - 92,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 50,000,000đ / ứng viên

URGENT

Sale Online - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

7,000,000đ - 7,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

Kỹ thuật thiết bị y tế

8,000,000đ - 10,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000đ / ứng viên

URGENT

Kiến trúc sư nội thất khối Văn Phòng

13,000,000đ - 18,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000đ / ứng viên

URGENT

TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ NỘI THẤT KHỐI VĂN PHÒNG

16,000,000đ - 20,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Hà Nội] Hardware Manager

60,000,000đ - 80,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 35,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Hà Nội] Giám đốc Marketing

45,000,000đ - 70,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 20,000,000đ / ứng viên

URGENT

[HCM] Giám đốc Kinh doanh toàn quốc

45,000,000đ - 70,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 20,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Hà Nội] Giám đốc Kinh doanh toàn quốc

45,000,000đ - 70,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 20,000,000đ / ứng viên

URGENT

[HCM] Trưởng phòng Kinh doanh toàn quốc

30,000,000đ - 55,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Hà Nội] Trưởng phòng Kinh doanh toàn quốc

30,000,000đ - 55,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

[HCM] Trưởng nhóm Kinh doanh

15,000,000đ - 25,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000đ / ứng viên

URGENT