HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

Mua hàng Sourcing tiếng Anh- Nhật

15,000,000₫ - 18,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Quality Control

15,000,000₫ - 3,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000₫ / ứng viên

URGENT

HR Cum Admin

15,000,000₫ - 30,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Senior Research & Development

23,000,000₫ - 40,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Junior Research & Development

15,000,000₫ - 23,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Senior Quality Assurance

23,000,000₫ - 41,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Junior Quality Assurance

17,000,000₫ - 23,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Senior Data Engineer

23,000,000₫ - 41,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Junior Data Engineer

17,000,000₫ - 23,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Senior DevOps

23,000,000₫ - 41,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Junior DevOps

17,000,000₫ - 23,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000₫ / ứng viên

URGENT

System Development Engineer

20,000,000₫ - 40,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000₫ / ứng viên

URGENT