HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

[HẢI PHÒNG] Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Kế Toán/ Kiểm Toán

25,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000đ / ứng viên

URGENT

[HÀ NỘI] Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Kế Toán/ Kiểm Toán

25,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000đ / ứng viên

URGENT

Brand Marketing

9,000,000đ - 15,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Ngành Tự Động Hóa

15,000,000đ - 20,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000đ / ứng viên

URGENT

Nhân viên Kinh Doanh ngành Tự động hóa (tiếng Hàn)

8,000,000đ - 15,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000đ / ứng viên

URGENT

Vận hành sàn thương mại điện tử

6,000,000đ - 8,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 2,000,000đ / ứng viên

URGENT

Chăm sóc khách hàng bộ phận QA

9,000,000đ - 18,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000đ / ứng viên

URGENT

Content Marketing

8,000,000đ - 15,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 2,500,000đ / ứng viên

URGENT

[ĐỐNG ĐA] NHÂN VIÊN KINH DOANH

8,000,000đ - 10,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000đ / ứng viên

URGENT

KỸ SƯ QS

13,000,000đ - 18,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000đ / ứng viên

URGENT

Chăm sóc khách hàng

8,000,000đ - 10,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 2,000,000đ / ứng viên

URGENT

SALE ONLINE - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

8,000,000đ - 15,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000đ / ứng viên

URGENT