HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

Senior Backend Dev

25,000,000đ - 50,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

20,000,000đ - 40,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT

Quality Inspection Part Leader

30,000,000đ - 50,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 20,000,000đ / ứng viên

URGENT

TOOL ENGINEER

15,000,000đ - 30,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

Head Teacher Chi Nhánh Nam Từ Liêm

17,000,000đ - 20,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT

Vice Operation Manager (Logistics)

50,000,000đ - 140,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 35,000,000đ / ứng viên

URGENT

Vice Sale Manager( Logistic)

45,000,000đ - 80,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 30,000,000đ / ứng viên

URGENT

HEAD OF MARKETING / MARKETING MANAGER

35,000,000đ - 70,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

SALE MANAGER

25,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Djet Media] ACCOUNT MANAGER

15,000,000đ - 20,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT

Product Quality Assurance Head

35,000,000đ - 50,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

Production Manager

35,000,000đ - 50,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT