HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

Thực Tập Sinh Sale Admin

3,000,000đ - 3,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 1,500,000đ / ứng viên

URGENT

TRƯỞNG BỘ PHÂN QC HỆ THỐNG MEP HOÀN THIỆN

25,000,000đ - 40,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

TRƯỞNG BỘ PHẬN THIẾT KẾ HVAC

25,000,000đ - 40,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

RECUIMENT & TRAINING POSITION

14,000,000đ - 25,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000đ / ứng viên

URGENT

Nhân Viên Quản Lý Học Viên (SA)

7,000,000đ - 12,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 2,000,000đ / ứng viên

URGENT

[ HẢI PHÒNG] QS Hiện Trường

8,000,000đ - 18,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

[NINH BÌNH] QS Hiện Trường

8,000,000đ - 18đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

[ NAM ĐỊNH ] QS Hiện Trường

8,000,000đ - 18,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

[NGHỆ AN] PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG HIỆN TRƯỜNG (DỰ ÁN)

10,000,000đ - 17,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

[HẢI PHÒNG] Sales Engineer

8,000,000đ - 15,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000đ / ứng viên

URGENT

[HÀ NỘI] Sales Engineer

8,000,000đ - 15,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000đ / ứng viên

URGENT

Sale Online - Tiếng Pháp ( Không yêu cầu kinh nghiệm)

10,000,000đ - 12,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000đ / ứng viên

URGENT