HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH ( phân phối)

20,000,000đ - 30,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

Senior Java Backend Developer

30,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

Senior Product Designer

30,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Game Casual] Project Manager

20,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

WAREHOUSE MANAGER

25,000,000đ - 30,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

Trưởng phòng kinh doanh

30,000,000đ - 40,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 20,000,000đ / ứng viên

URGENT

PROJECT MANAGER

25,000,000đ - 30,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Group] MARKETING MANAGER

30,000,000đ - 60,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Software] Middle Android

23,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Software] Senior Android

35,000,000đ - 50,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 17,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Software] Project Manager (PM)

18,000,000đ - 45,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Game Midcore] Middle Unity

15,000,000đ - 30,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT