HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

REACT NATIVE

20,000,000đ - 30,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

[QUẢNG NINH] QA MANAGER

30,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

Middle Android Developer

20,000,000đ - 28,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

Junior Android Developer

12,000,000đ - 20,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT

SENIOR PRODUCT OWNER

25,000,000đ - 40,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

Middle Business Analyst

23,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT

Senior Business Analyst ( REMOTE FULLTIME)

35,000,000đ - 60,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

Trưởng nhóm tuyển dụng ( Headhunt)

12,000,000đ - 23,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

Chuyên viên tuyển dụng ( Headhunter)

7,000,000đ - 15,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 2,000,000đ / ứng viên

URGENT