Kiếm tiền bằng cách giới thiệu nhân sự cho doanh nghiệp

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Không gò bó về thời gian, địa điểm làm việc
• VHR cam kết bảo mật thông tin headhunter
• VHR cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Cơ hội nhận thưởng

Junior Devops ( Phỏng vấn Online)

16,000,000₫ - 41,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000₫ / ứng viên

URGENT

IOS DEV ( SENIOR)

20,000,000₫ - 40,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Sale Leader Thiết Bị Điện

17,000,000₫ - 20,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Backend Dev (PHP)

20,000,000₫ - 30,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 6,000,000₫ / ứng viên

URGENT

TRƯỞNG PHÒNG BẤT ĐỘNG SẢN

15,000,000₫ - 20,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000₫ / ứng viên

URGENT

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

15,000,000₫ - 20,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Trưởng Phòng Kinh Doanh

15,000,000₫ - 20,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000₫ / ứng viên

URGENT

SEO LEADER

15,000,000₫ - 20,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,500,000₫ / ứng viên

URGENT

SOFTWARE DEVELOPER

0₫ - 35,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

SENIOR MARKETING EXECUTIVE

15,000,000₫ - 23,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Game Animator

18,000,000₫ - 35,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000₫ / ứng viên

URGENT

ANDROID DEV ( SENIOR)

20,000,000₫ - 40,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 8,000,000₫ / ứng viên

URGENT