HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

[ĐÀ NẴNG] SALE MANAGER- KINH DOANH DỰ ÁN

20,000,000đ - 30,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT

Nhân Viên Kinh Doanh

8,000,000đ - 8,900,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

Trưởng Phòng Marketing

15,000,000đ - 20,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000đ / ứng viên

URGENT

Sales Manager

25,000,000đ - 30,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT

Product Quality Assurance Head

35,000,000đ - 50,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

Production Manager

35,000,000đ - 50,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

Trưởng Bộ Phận vận hành hệ thống điện, công trình xây dựng nhà máy

25,000,000đ - 50,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

Business Development Manager

23,000,000đ - 46,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 17,000,000đ / ứng viên

URGENT

Senior Android Developer

27,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

[Group] Marketing Manager

23,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

Trưởng phòng học thuật ( Academic Manager)

20,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000đ / ứng viên

URGENT

Product Owner

30,000,000đ - 40,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 25,000,000đ / ứng viên

URGENT