HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

Python Odoo Developer

25,000,000₫ - 30,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 17,000,000₫ / ứng viên

URGENT

PHP Developer

25,000,000₫ - 35,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 17,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Trưởng phòng đào tạo (Academic Manager)

25,000,000₫ - 50,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Marketing Manager

46,000,000₫ - 70,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000₫ / ứng viên

URGENT

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

30,000,000₫ - 60,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 30,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Quản lý dự án ( Khối hoàn thiện nội thất)

30,000,000₫ - 50,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 30,000,000₫ / ứng viên

URGENT

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

30,000,000₫ - 50,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 30,000,000₫ / ứng viên

URGENT

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

30,000,000₫ - 50,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 30,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Leader Tiktok Ads

15,000,000₫ - 20,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Leader Google Marketing

15,000,000₫ - 20,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

35,000,000₫ - 60,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 20,000,000₫ / ứng viên

URGENT

MID UNITY DEV

15,000,000₫ - 30,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT