HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

[ NGHỆ AN ] QS Hiện Trường

8,000,000đ - 18,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

QUẢN LÝ DỰ ÁN

35,000,000đ - 35,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000đ / ứng viên

URGENT

[NGHỆ AN] KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG

8,000,000đ - 15,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

[HCM] Tư Vấn Tuyển Sinh

8,000,000đ - 12,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000đ / ứng viên

URGENT

Marketing Executive ( US Market)

10,000,000đ - 17,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000đ / ứng viên

URGENT

NHÂN VIÊN KHO

9,000,000đ - 12,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 2,000,000đ / ứng viên

URGENT

SALE ADMIN

6,500,000đ - 6,500,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

Kỹ Sư Công Trình

1,000,000đ - 20,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

[ NAM ĐỊNH] GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN HOÀN THIỆN

13,000,000đ - 16,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

[BẮC NINH] GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN HOÀN THIỆN

13,000,000đ - 16,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

[ NGHỆ AN ] GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN HOÀN THIỆN

13,000,000đ - 16,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT

Marketing Performance Executive

9,000,000đ - 11,000,000đ | Việt Nam

Thưởng 3,000,000đ / ứng viên

URGENT