HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

PROJECT MANAGER APP MOBILE

18,000,000₫ - 40,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000₫ / ứng viên

URGENT

IOS DEV( MIDDLE)

20,000,000₫ - 35,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 14,000,000₫ / ứng viên

URGENT

IOS DEV ( JUNIOR)

15,000,000₫ - 20,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

[HCM] Giám đốc Chi nhánh

25,000,000₫ - 40,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 20,000,000₫ / ứng viên

URGENT

[Hà Nội] TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH DỰ ÁN

12,000,000₫ - 20,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000₫ / ứng viên

URGENT

FRONT END (JUNIOR )- REACTJS

17,000,000₫ - 26,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Trưởng phòng pháp chế và tuân thủ

30,000,000₫ - 40,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000₫ / ứng viên

URGENT

MIDDLE BUSINESS ANALYST

20,000,000₫ - 30,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000₫ / ứng viên

URGENT

SENIOR GOLANG DEV

23,000,000₫ - 30,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 9,000,000₫ / ứng viên

URGENT

JUNIOR GOLANG DEV

16,000,000₫ - 23,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 5,000,000₫ / ứng viên

URGENT

PHP Engineer

0₫ - 35,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 15,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Trưởng Phòng kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

15,000,000₫ - 25,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT