HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

SENIOR JAVA DEVELOPER - PV Online

18,500,000₫ - 34,500,000₫ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000₫ / ứng viên

URGENT

[HCM] TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ( PV Online)

30,000,000₫ - 40,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000₫ / ứng viên

URGENT

[HN] TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ( PV Online)

30,000,000₫ - 40,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000₫ / ứng viên

URGENT

UNITY DEV (SENIOR)- PV online

25,000,000₫ - 30,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

UNITY DEV (MIDDLE) - PV Online

15,000,000₫ - 25,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000₫ / ứng viên

URGENT

SALE LEADER ( Bơm công nghiệp) - Phỏng Vấn Online

15,000,000₫ - 23,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000₫ / ứng viên

URGENT

SALE LEADER ( Van công nghiệp) - Phỏng Vấn Online

15,000,000₫ - 23,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000₫ / ứng viên

URGENT

SENIOR FULLSTACK DEV (Phỏng vấn online)

23,000,000₫ - 41,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

SENIOR QC (Phỏng vấn online)

23,000,000₫ - 35,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000₫ / ứng viên

URGENT

JUNIOR QC (Phỏng vấn online)

17,000,000₫ - 26,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 4,000,000₫ / ứng viên

URGENT

SENIOR DEVOPS (Phỏng vấn online)

23,000,000₫ - 46,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

DATA ENGINEER - SENIOR- PHỎNG VẤN ONLINE

23,000,000₫ - 46,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT