HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

• Theo dõi tin tuyển dụng dễ dàng
• Cam kết bảo mật thông tin headhunter
• Cam kết bảo mật dữ liệu ứng viên
• Không gò bó về thời gian
• Không gò bó địa điểm làm việc
• Miễn phí công cụ quản lý ứng viên

Tuyển Dụng Hấp Dẫn

System Operator Engineer

17,000,000₫ - 30,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000₫ / ứng viên

URGENT

SALES DIRECTOR - ENTERPRISE BUSINESS UNIT

50,000,000₫ - 70,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 27,000,000₫ / ứng viên

URGENT

JUNIOR - 2D ARTIST

15,000,000₫ - 35,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 7,000,000₫ / ứng viên

URGENT

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

35,000,000₫ - 60,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 17,000,000₫ / ứng viên

URGENT

DevOps

35,000,000₫ - 45,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 21,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Android Developer

35,000,000₫ - 45,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 21,000,000₫ / ứng viên

URGENT

IOS Developer

35,000,000₫ - 45,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 21,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Frontend Developer ( React, Angular)

35,000,000₫ - 45,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 21,000,000₫ / ứng viên

URGENT

Junior Devops

17,000,000₫ - 25,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 10,000,000₫ / ứng viên

URGENT

PROJECT MANAGER

23,000,000₫ - 35,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 17,000,000₫ / ứng viên

URGENT

[HCM] TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

15,000,000₫ - 25,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000₫ / ứng viên

URGENT

[HÀ NỘI] TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

15,000,000₫ - 25,000,000₫ | Việt Nam

Thưởng 12,000,000₫ / ứng viên

URGENT