QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM

             ——————

      Số:  ………………..   

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                              ————————————

 

                                                 Hà Nội, ngày    tháng    năm 20..    

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT NHANLUCVIETNAM.NET

Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch TMĐT Nhanlucvietnam.net thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM (Sau đây gọi tắt là “VHR”) nhằm giới thiệu, quảng bá những cơ hội việc làm trong tất cả các lĩnh vực tài chính – kế toán, hành chính văn phòng, điện tử viễn thông, game, IT phần mềm, nhân viên kinh doanh, … theo nhu cầu của Nhà tuyển dụng đến cho người lao động với mạng lưới công việc phong phú, đồng thời là nơi dành cho các Headhunter (người môi giới việc làm) tham gia tìm kiếm các ứng viên cung cấp ứng viên cho các vị trí đang tuyển dụng trên sàn Nhanlucvietnam.

  Nguyên tắc hoạt động chung của Nhanlucvietnam.net là tạo cầu nối giữa các bên trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của các bên một cách trung thực, khách quan. Các giao dịch sẽ dựa trên nguyên tắc tự do thỏa thuận, công khai, và tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích cho cả hai bên.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn giao dịch TMĐT Nhanlucvietnam.net phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Nhanlucvietnam.net.

Quy định chung

Tên Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử là: Nhanlucvietnam.net

Sàn giao dịch TMĐT Nhanlucvietnam.net do CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM với tên Sàn giao dịch là: Nhanlucvietnam.net. Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao kết giữa Doanh nghiệp và Headhunter (người môi giới việc làm), đồng thời giúp quá trình cung ứng dịch vụ việc làm qua mạng điện tử được thực hiện một cách thuận tiện, trọn vẹn. 

Thành viên Sàn giao dịch TMĐT là: Nhanlucvietnam.net và các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Sàn Giao dịch TMĐT và Nhanlucvietnam.net chính thức công nhận bằng hợp đồng (sau đây gọi là “Thành viên”)

Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Nhanlucvietnam.net và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Nhanlucvietnam.net cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT Nhanlucvietnam.net

Khách Hàng tham gia giao dịch trên Nhanlucvietnam.net là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có khả năng chuyên môn để có thể đáp ứng yêu cầu công việc khi nhận việc thông qua Nhanlucvietnam.net; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sản phẩm giao dịch trên Nhanlucvietnam.net bao gồm các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính – kế toán, hành chính văn phòng, điện tử viễn thông, game, IT phần mềm, nhân viên kinh doanh, … theo nhu cầu của các nhà tuyển dụng do các tổ chức/cá nhân ký hợp đồng hợp tác tuyển dụng với VHR và được VHR đăng tải thông tin tuyển dụng trên  sàn giao dịch TMĐT.

Địa chỉ giao dịch: Website Nhanlucvietnam.net và các hệ thống liên quan. (Sau đây gọi tắt là Nhanlucvietnam.net)

Quy trình giao dịch

Quy trình dành cho Headhunter (người môi giới việc làm)/Người sử dụng dịch vụ;

 

Bước 1: Truy cập vào website Nhanlucvietnam.net, chọn vai trò “Headhunter” ở màn hình 1 sau đó điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản là Cộng tác viên/Headhunter/Người môi giới việc làm.

Screenshot (708)

Screenshot (705)

 

Bước 2: Tiến hành đăng nhập tài khoản đã tạo trên website Nhanlucvietnam.net.

Screenshot (678)

 

Bước 3: Lựa chọn công việc đang có nhu cầu tuyển dụng trong phần “Danh sách công việc” trên website và xem chi tiết mô tả về Doanh nghiệp đang có vị trí cần tuyển - bản mô tả chi tiết yêu cầu và quyền lợi cho vị trí cần tuyển đó và mức hoa hồng sẽ nhận được nếu tuyển thành công

Screenshot (710)

 

Bước 4: Khi có Sơ yếu lí lịch của người tìm việc (sau đây gọi tắt là CV) ứng tuyển phù hợp với vị trí đang có nhu cầu tuyển, Headhunter (người môi giới việc làm) sẽ tải CV phù hợp lên hệ thống Nhanlucvietnam.net băng cách click chọn “Giới thiệu online”.

 

    

Bước 5: Ở bước này Nhanlucvietnam.net sẽ tiến hành sàng lọc các CV đáp ứng các tiêu chí mà Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng) mong muốn và gửi CV phù hợp sang phía đối tác của Nhanlucvietnam.net để Doanh nghiệp đặt lịch phỏng vấn ứng viên. Các trường hợp Headhnter có CV ứng viên được Doanh nghiệp tuyển dụng, Nhanlucvietnam.net sẽ chi trả phần Hoa hồng tương ứng phần Hoa hồng đã niêm yết trên website sau khi khấu trừ Thuế TNCN theo pháp luật thuế hiện hành, thời gian thanh toán theo quy định của Nhanlucvietnam.net

Quy trình dành cho Nhà Tuyển Dụng – đối tác hợp tác của VHR

 

Bước 1: Truy cập website Nhanlucvietnam.net, đăng ký tài khoản trong vai trò “Công ty” để được cấp một tài khoản Doanh nghiệp.

Screenshot (708)

 

Screenshot (707)

 

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trên Nhanlucvietnam.net

Screenshot (709)

 

Bước 3: Sau khi đăng nhập tài khoản, Doanh nghiệp chọn “Đăng việc mới” và tiến hành đăng tải thông tin vị trí cần tuyển dụng nhân sự:

Screenshot (668)

 

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, Doanh nghiệp chọn “Đăng việc mới” và chờ Ban quản trị kiểm duyệt nội dung đăng tin trước khi tin đăng được hiển thị trên website.

Bước 5: Sau khi tin đăng tuyển dụng được duyệt, Headhunter (người môi giới việc làm) sẽ gửi CV của ứng viên lên website. Nhanlucvietnam.net có trách nhiệm sàng lọc hồ sơ ứng viên theo tiêu chí của Doanh nghiệp tuyển dụng theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Sau đó liên hệ trực tiếp với ứng viên phù hợp qua email hoặc số điện thoại để hẹn lịch phỏng vấn với công ty.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.

Nhanlucvietnam.net và Doanh nghiệp tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Headhunter (người môi giới việc làm) liên quan đến giao dịch tại website.

Khi phát sinh tranh chấp, Nhanlucvietnam.net đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của website và thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Headhunter (người môi giới việc làm) khiếu nại về việc làm của Doanh nghiệp qua email: support@nhanlucvietnam.net, thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Headhunter (người môi giới việc làm), tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên website sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Headhunter (người môi giới việc làm) để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của website thì ban quản trị sẽ yêu cầu Headhunter (người môi giới việc làm) đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Headhunter (người môi giới việc làm) gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số nhà 01, ngách 376/16, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0976401001/ 0976096496

Email: support@nhanlucvietnam.net

Nhanlucvietnam.net tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Headhunter (người môi giới việc làm). Vì vậy, đề nghị Doanh nghiệp cung cấp thông tin về việc làm cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến việc làm của mình. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong việc cung cấp thông tin về việc làm đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

Các bên bao gồm Doanh nghiệp, Headhunter (người môi giới việc làm) sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Doanh nghiệp cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Headhunter (người môi giới việc làm). Đối với Nhanlucvietnam.net sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Headhunter (người môi giới việc làm) và Doanh nghiệp nếu được Headhunter (người môi giới việc làm) hoặc Doanh nghiệp (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu. 

Sau khi Doanh nghiệp và Headhunter (người môi giới việc làm) đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Nhanlucvietnam.net. Trong trường hợp hai bên phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Doanh nghiệp: Nhanlucvietnam.net sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Nhanlucvietnam.net sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan mà Doanh nghiệp cung cấp cho Nhanlucvietnam.net đồng thời yêu cầu Doanh nghiệp bồi hoàn cho Headhunter (người môi giới việc làm) thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Headhunter (người môi giới việc làm). 

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Doanh nghiệp và Headhunter (người môi giới việc làm), thì một trong 2 bên Doanh nghiệp và Headhunter (người môi giới việc làm) sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là Headhunter (người môi giới việc làm).

Quy trình thanh toán

Thanh toán giữa Headhunter (người môi giới việc làm) – VHR

Nhanlucvietnam sẽ gửi đối soát về tình trạng ứng viên tuyển thành công cho Headhunter (người môi giới việc làm) và chi trả phần Hoa hồng tương ứng phần Hoa hồng đã niêm yết trên hệ thống Nhanlucvietnam.net sau khi khấu trừ Thuế TNCN theo pháp luật thuế hiện hành, thời gian thanh toán theo quy định của VHR vào ngày 05 và ngày 20 của tháng.

VHR Thanh toán làm 2 đợt như sau: 

Đợt I: 50% tiền thưởng giới thiệu sẽ được thanh toán sau khi Ứng viên kết thúc 20 ngày đầu tiên. 

Đợt II: 50% tiền thưởng giới thiệu sẽ được thanh toán sau khi Ứng viên kết thúc BẢO HÀNH (Ngày thứ 30 hoặc 60). VHR sẽ tổng hợp báo cáo hoa hồng Headhunter nhận được và thanh toán vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng. Số tiền thực nhận sẽ được khấu trừ đi 10% PIT (thuế TNCN).

Bước 1: VHR sẽ gửi hợp đồng sau khi Headhunter có 01 ứng viên pass.

Bước 2: Headhunter cung cấp tài khoản ngân hàng cho VHR.

Bước 3: VHR chuyển khoản tiến hành thanh toán tiền hoa hồng cho Headhunter.

Thanh toán giữa Doanh nghiệp (Đối tác tuyển dụng) – VHR (Ban quản lý Website)

 

Đối tác sẽ thanh toán theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt cho Nhanlucvietnam căn cứ vào Biên bản nghiệm thu ứng viên đã tuyển thành công, Hóa đơn tài chính và điều khoản thanh toán theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết giữa hai bên.

Bước 1. Đối tác tìm hiểu dịch vụ VHR cung cấp và ký hợp đồng với VHR.

Bước 2: Đối tác thanh toán bằng chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng công ty cho VHR khi có đề nghị thanh toán từ VHR căn cứ theo số lượng ứng viên đi làm.

Bước 3: Nhận xác nhận từ phía VHR đã thanh toán thành công.

Đảm bảo an toàn giao dịch

 Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung công việc mà Doanh nghiệp đăng trên Nhanlucvietnam.net. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi tài khoản đăng việc.

Thành viên không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Nhanlucvietnam.net không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của khách hàng qua Internet hoặc email.

Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống webiste. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Những nội dung này sẽ được hiển thị rõ ràng cho thành viên trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website.

Mục đích và phạm vi thu thập:

Thông tin cá nhân của thành viên chỉ được dùng trong những mục đích sau đây

Hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ cho thành viên;

Liên lạc với thành viên trong cho mục đích tiếp thị của Nhanlucvietnam.net;

Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ thành viên;

Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch;

Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;

Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý website Nhanlucvietnam.net từ thành viên bao gồm:

Họ tên 

Giới tính

Số điện thoại

Email

Số chứng minh nhân dân, mã số thuế doanh nghiệp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin thu thập được từ người sử dụng website Nhanlucvietnam.net được lưu trữ tại máy chủ cùa website và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý website Nhanlucvietnam.net, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:

Thực hiện việc cung cấp dịch vụ;

Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc thành viên trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ;

Giải đáp thắc mắc của thành viên; 

Thực hiện hoạt động khảo sát thành viên; 

Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;

Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

Ban quản lý Website Nhanlucvietnam.net cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng Website.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website Nhanlucvietnam.net theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Nhanlucvietnam.net có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.

Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết. 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật. 

Ban quản lý Website Nhanlucvietnam.net sẽ thông báo toàn bộ khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số nhà 01, ngách 376/16, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: support@nhanlucvietnam.net

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Website Nhanlucvietnam.net thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website Nhanlucvietnam.net. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website Nhanlucvietnam.net sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: support@nhanlucvietnam.net 

Hotline: +84976401001

Địa chỉ: Số nhà 01, ngách 376/16, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Website Nhanlucvietnam.net được Nhanlucvietnam.net cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Nhanlucvietnam.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Nhanlucvietnam.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao địch trực tuyến của thành viên.

Ban quản lý Website Nhanlucvietnam.net yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,...và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website Nhanlucvietnam.net không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên:

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Nhanlucvietnam.net đến địa chỉ Công ty hoặc qua email. 

Email: support@nhanlucvietnam.net 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên sàn TMĐT là 10 ngày.

Quản lý thông tin xấu

Doanh nghiệp sau khi gửi thông tin đăng tải về công việc mà mình cần tuyển dụng sẽ được bộ phận kiểm duyệt nội dung tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung mà doanh nghiệp muốn đăng tải. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website hoặc yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa theo quy định.

Đối với việc kiểm duyệt thông tin, nếu có phản ánh từ người người sử dụng, Nhanlucvietnam.net sẽ liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

Thành viên không sử dụng dịch vụ của website cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật. 

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ website cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của website cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net. 

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của website cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net.

             Danh sách sản phẩm/dịch vụ cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Nhanlucvietnam.net

Website cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net không rao bán bất kỳ sản phẩm nào mà chỉ đăng tải các thông tin về tuyển dụng nhân lực trực tuyến.

Danh sách các sản phẩm cấm đăng tải:

Các sản phẩm vi phạm pháp luật hoặc các việc làm bị nhà nước cấm như: mại dâm, môi giới mại dâm, buôn bán, vận chuyển các mặt hàng bị nhà nước cấm như: ma túy, súng, đạn, thuốc nổ.... 

Rượu các loại; 

Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác

Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ; 

Các chất ma túy; 

Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào; 

Đèn trời; 

Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang; 

 Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử); 

Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách 

 Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

Hóa chất độc; Tiền chất; 

Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu. 

Thực vật, động vật hoang dã; 

Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người; 

Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam; 

Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam 

Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền; 

Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ) 

Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách người lao động/người tìm việc...)

Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:

Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên nhà cung cấp phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao. 

Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dục không được bán. 

Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software, ... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này. 

 Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Nhanlucvietnam.net 

Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. 

Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. 

Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố. 

Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác. 

Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. 

Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý sàn TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên sàn:

Sau khi được cấp tài khoản doanh nghiệp, Doanh nghiệp mới có thể đăng các thông tin tuyển dụng nhân lực của mình. 

Doanh nghiệp sau khi đăng tin chưa được hiển thị ngay mà sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu nội bộ, sau đó Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung tin đăng, nếu thấy các thông tin phù hợp với quy định của pháp luật mới cho hiển thị trên website. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website. 

Khi phát hiện những nội dung thông tin sai phạm, thông tin về việc làm không đúng như mô tả, bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến Doanh nghiệp.

Nhanlucvietnam.net sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của Doanh nghiệp nếu tin đăng đó vi phạm quy chế của sàn. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa bỏ. 

Nhanlucvietnam.net giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ các thông tin đã đăng trên trang website mà không cần báo trước. 

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Nhanlucvietnam.net cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Nhanlucvietnam.net, Nhanlucvietnam.net sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

Ban quản lý Nhanlucvietnam.net cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Nhanlucvietnam.net:

Hotline: +84976401001 

Email: support@nhanlucvietnam.net

Ban quan lý Nhanlucvietnam.net sẽ thông báo đến các thành viên khi có sự cỗ kỹ thuật. Trong trường hợp bị hacker tấn công Ban quản lý sẽ cố gắng bảo về các dữ liệu cá nhân của Thành viên. Thành viên có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý khi có yêu cầu xác minh các thông tin liên quan.

Tuy nhiên, ban quản lý Nhanlucvietnam.net không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT Nhanlucvietnam.net:

Quyền của Ban quản lý website Nhanlucvietnam.net:

Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân đối tác của Nhanlucvietnam.net cung cấp các thông tin tối thiểu sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ:

Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;

Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin cung cấp dich vụ không phải đăng tin tuyển dụng.

Loại bỏ khỏi Sàn giao dịch Nhanlucvietnam.net những thông tin công việc giả, thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các thông tin vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Quyết định cách thức tìm kiếm ứng viên, sàng lọc ứng viên và gửi Biên bản xác nhận ứng viên được cung cấp thông tin, cung cấp hồ sơ ứng viên đáp ứng yêu cầu của đối tác (Doanh nghiệp tuyển dụng) theo thỏa thuận của các bên quy định tại Hợp đồng hợp tác.

Trách nhiệm của Ban quản lý website Nhanlucvietnam.net 

Sàn TMĐT Nhanlucvietnam.net có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Doanh nghiệp tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ”.

Website Nhanlucvietnam.net cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website Nhanlucvietnam.net trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn TMĐT Nhanlucvietnam.net sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên sàn TMĐT Nhanlucvietnam.net. 

Sàn Nhanlucvietnam.net có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa Doanh ghiệp và Headhunter (người môi giới việc làm). Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ Headhunter (người môi giới việc làm) và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu Doanh nghiệp phải giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Website cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net sẽ có phương án giải quyết, yêu cầu Doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi cho Headhunter (người môi giới việc làm), sẽ khóa tài khoản Doanh nghiệp nếu có vi phạm nghiêm trọng. 

Sàn Nhanlucvietnam.net có nghĩa vụ:

Tìm kiếm, cung cấp danh sách ứng viên đáp ứng tiêu chí tuyển dụng của Doanh nghiệp tuyển dụng tại Phụ lục Hợp đồng và theo đúng thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng hợp tác làm căn cứ để các bên thực hiện Quy trình tuyển dụng theo quy định tại Hợp đồng hợp tác;

Cam kết không giới thiệu bất cứ công việc nào khác cho ứng viên đã được tuyển dụng thành công hoặc đã đi làm tại Doanh nghiệp tuyển dụng, trừ khi ứng viên không làm việc cho Doanh nghiệp tuyển dụng hoặc ứng viên trực tiếp chủ động tiếp cận Nhanlucvietnam.net đề nghị Nhanlucvietnam.net giới thiệu cho công việc khác;

Không liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động giữa ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng với Doanh nghiệp tuyển dụng.

Loại bỏ những thông tin công việc thuộc danh mục việc làm bị pháp luật cấm theo quy định của pháp luật.

Loại bỏ những thông tin công việc trái pháp luật, thông tin ảo, hoặc những thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ thành viên (cả Doanh nghiệp và Headhunter (người môi giới việc làm)). 

Sàn TMĐT Nhanlucvietnam.net sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá website cung cấp dịch vụ TMĐT Nhanlucvietnam.net ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm đối tác. 

Sàn TMĐT Nhanlucvietnam.net sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của sàn TMĐT Nhanlucvietnam.net và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì sàn TMĐT Nhanlucvietnam.net không phải chịu trách nhiệm liên đới. 

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật về dịch vụ của thương nhân, cá nhân và thông tin cá nhân của người sử dụng.

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT. Khi Headhunter (người môi giới việc làm) trên sàn giao dịch TMĐT phát sinh mâu thuẫn với Doanh nghiệp hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Headhunter (người môi giới việc làm) thông tin về Doanh nghiệp, tích cực hỗ trợ Headhunter (người môi giới việc làm) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Quyền và trách nhiệm của đối tác/nhà tuyển dụng trên website Nhanlucvietnam.net:

Quyền của đối tác:

Doanh nghiệp có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin về tên, số điện thoại, email, địa chỉ của Headhunter (người môi giới việc làm) vào mục đích liên hệ thông báo ứng viên đã trúng tuyển.

Doanh nghiệp có quyền đóng góp ý kiến thông qua hình thức liên hệ bằng thư, email, hoặc điện thoại để Ban quản lý Website Nhanlucvietnam.net có thể nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nghĩa vụ của đối tác:

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu cho Nhanlucvietnam.net khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;

Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Nhanlucvietnam.net và đảm bảo rằng Nhanlucvietnam.net được phép tiếp cận và được hỗ trợ đầy đủ liên quan đến việc thực hiện và cung cấp dịch vụ theo quy định tại Hợp đồng hợp tác.

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về công việc cung cấp trên website sàn TMĐT.

Đảm bảo chất lượng nội dung đăng tải phù hợp với quy định về đăng tin trên Sàn TMĐT Nhanlucvietnam.net.

Có trách nhiệm thực hiện quy trình tuyển dụng với tinh thần tích cực, đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra bình thường, không trì hoãn các cuộc kiểm tra, phỏng vấn nếu không có lý do chính đáng. Mọi sự thay đổi về thời gian và địa điểm phỏng vấn phải được thông báo cho Nhanlucvietnam.net biết trước ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày kiểm tra phỏng vấn đã được các bên thống nhất  trước đó;

Ký kết hợp đồng để thực hiện công việc phù hợp theo quy định của pháp luật với ứng viên đạt yêu cầu, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung quy định tại các Phụ lục đính kèm Hợp đồng hợp tác;

Cung cấp thư mời nhận việc chính thức có mức lương trả cho nhân viên đi làm chính thức qua mail hoặc bản cứng để Nhanlucvietnam.net căn cứ xác lập phí dich vụ;

Cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi Headhunter (người môi giới việc làm) và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi giao dịch trên webiste sàn TMĐT.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Quyền và trách nhiệm của khách hàng/Headhunter (người môi giới việc làm) trên website Nhanlucvietnam.net

Quyền của khách hàng:

Headhunter (người môi giới việc làm) được cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc mà mình có nhu cầu giới thiệu ứng viên.

Được gửi khiếu nại về chất lượng công việc trực tiếp đến Doanh nghiệp hoặc Ban quản lý Website Nhanlucvietnam.net

Được Ban quản lý Website Nhanlucvietnam.net hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết trong trường hợp phát sinh các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chất lượng công việc do Doanh nghiệp cung cấp;

Headhunter (người môi giới việc làm) có quyền đóng góp ý kiến thông qua hình thức liên hệ bằng thư, email, điện thoại hoặc thông qua các kênh liên hệ khác để Website Sàn TMĐT để Nhanlucvietnam.net có thể nâng cao chất lượng dich vụ;

Nghĩa vụ của khách hàng:

Headhunter (người môi giới việc làm) phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để thực hiện giới thiệu ứng viên. Nếu Headhunter (người môi giới việc làm) phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Website Nhanlucvietnam.net thì cần thông báo kịp thời cho Ban quản lý Website Nhanlucvietnam.net để có biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời;

Cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến Công ty Doanh nghiệp của Nhanlucvietnam.net; bao gồm toàn bộ thông tin mà Nhanlucvietnam.net cung cấp, chia sẻ cho Headhunter. Không tùy ý cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ 3 nào khi chưa có sự đồng ý của Nhanlucvietnam.net.

Cam kết không tuyên truyền, quảng bá thông tin không chính thức, nhạy cảm, thông tin vi phạm quy định pháp luật ảnh hưởng tới uy tín tuyển dụng của Nhanlucvietnam.net; nếu vi phạm Headhunter hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cam kết không giới thiệu bất cứ công việc nào khác cho ứng viên đã được tuyển dụng thành công và đang làm việc cho Công ty liên kết, Công ty đối tác của Nhanlucvietnam.net với bất cứ lý do gì, nếu vi phạm, Nhanlucvietnam.net sẽ yêu cầu Headhunter bồi thường từ 200% phí tuyển dụng  của vị trí đó.

Headhunter (người môi giới việc làm) tuyệt đối không được sử dụng dịch vụ của Website Nhanlucvietnam.net vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống máy chủ, Website Nhanlucvietnam.net. Headhunter (người môi giới việc làm) nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Điều khoản áp dụng:

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử “Nhanlucvietnam.net” chính thức có hiệu lực thi hành kể từ tháng 06/2021. Sàn giao dịch điện tử “Nhanlucvietnam.net” có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử “Nhanlucvietnam.net” cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Khi có thay đổi về một trong các nội dung của quy chế hoạt động, Nhanlucvietnam.net sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với “Nhanlucvietnam.net” theo thông tin dưới đây để được giải đáp.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số nhà 01, ngách 376/16, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

    Điện thoại: 0976401001/ 0976096496

Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và NCC khi sử dụng sàn thương mại điện tử Nhanlucvietnam.net làm giao dịch trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này. 

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với sàn dịch vụ thương mại điện tử Nhanlucvietnam.net theo thông tin dưới đây để được giải đáp: 

Hỗ trợ khách hàng 

Sàn TMĐT Nhanlucvietnam.net.

Địa chỉ: Số nhà 01, ngách 376/16, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

 

ĐẶNG ĐỨC VIỆT