Hướng dẫn Upload và mở bán hồ sơ trên CVMarket

22/11/2021 10:11:33 AM

   

  Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

   

  Bước 2 : Chọn Ứng Dụng CVMarket

   

  Bước 3: Chọn danh sách công việc 

   

  Bước 4: Chọn JOB mà bạn đang có ứng viên và Bấm Giới Thiệu Ứng Viên 

   

  Bước 5: Nhập thông tin ứng viên 

  Bước 6: Hệ thống tự động Gửi email tới cho ứng viên 

  ______ 
  MỞ BÁN HỒ SƠ

  Bước 1: Vào mực Quản lý Hồ sơ ( Chợ Hồ sơ) 

   

  Bước 2: Mở Bán Hồ sơ : Chỉ bán được các hồ sơ khi ứng viên Bấm ỨNG VIÊN ĐÃ XÁC NHẬN 

   

  Như vậy bạn đã Hoàn thành việc Upload và mở bán Hồ sơ lên trên hệ thống của CVMaket. Chúc bạn tìm kiếm được thật nhiều những ứng viên tiềm năng