HCM - TELESALE ( KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Toàn thời gian Tầng 4, Bách Việt Building, 65 Trần Quốc Hoàn, P. 4, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh., Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 4 weeks ago Deadline : 30/11/2023 1 month from now

HN- TELESALE (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam Posted 2 months ago Deadline : 30/11/2023 1 month from now

Nhân viên chăm sóc khách hàng ( Dữ liệu)

Toàn thời gian Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam Posted 2 months ago Deadline : 15/08/2023 1 month ago

Chăm sóc khách hàng

Toàn thời gian Tầng 12A, Số 01 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 2 months ago Deadline : 01/08/2023 2 months ago

Nhân viên nghiên cứu thị trường

Toàn thời gian Số 01 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 20/07/2023 2 months ago

Sale Support ( Parttime)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 30/06/2023 3 months ago

Chăm sóc khách hàng

Toàn thời gian Tầng 12A, Số 01 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 31/07/2023 2 months ago

HN-TELESALE (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 30/09/2023 4 days ago

HCM - TELESALE ( KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Toàn thời gian Tầng 4, Bách Việt Building, 65 Trần Quốc Hoàn, P. 4, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 31/08/2023 1 month ago

Nhân viên R&D

Toàn thời gian Tầng 12A, Số 01 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 5 months ago Deadline : 31/07/2023 2 months ago

Content Website - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 5 months ago Deadline : 31/05/2023 4 months ago

SALE ADMIN (SỐ LIỆU)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 6 months ago Deadline : 31/05/2023 4 months ago

SALE ADMIN

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 7 months ago Deadline : 30/03/2023 6 months ago

SALE ADMIN ( PART TIME)

Bán thời gian Địa điểm làm việc: Hà Nội: Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 7 months ago Deadline : 30/03/2023 6 months ago

KẾ TOÁN – PART TIME

Toàn thời gian òa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 7 months ago Deadline : 15/03/2023 6 months ago

HN-TELESALE (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 7 months ago Deadline : 31/10/2023 3 weeks from now

[THỰC TẬP FULLTIME ] Biên tập nội dung website - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Toàn thời gian Tầng 12A, Số 01 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 7 months ago Deadline : 28/02/2023 7 months ago

Designer

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 8 months ago Deadline : 31/03/2023 6 months ago

Biên Tập Sản Phẩm ( Không yêu cầu kinh nghiệm)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 8 months ago Deadline : 31/03/2023 6 months ago

Sale Admin ( Parttime)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 8 months ago Deadline : 31/03/2023 6 months ago

Sales Support ( Parttime)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 8 months ago Deadline : 31/03/2023 6 months ago

Nhân Viên Thiết Kế

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 9 months ago Deadline : 31/01/2023 8 months ago

Biên tập nội dung website

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 9 months ago Deadline : 28/02/2023 7 months ago

HCM - TELESALE ( KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Toàn thời gian HCM: Tầng 4, Bách Việt Building, 65 Trần Quốc Hoàn, P. 4, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 28/02/2023 7 months ago

Designer

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 31/12/2022 9 months ago

Biên Tập Sản Phẩm ( Không yêu cầu kinh nghiệm)

Toàn thời gian Số 94 Lương Yên - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 12/12/2022 9 months ago

HCM - TELESALE ( KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Toàn thời gian Lầu 5, Tòa nhà Toàn Ký số 11 Lê Trung Nghĩa – Phường 12, quận Tân Bình – HCM, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 31/12/2022 9 months ago

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/11/2022 10 months ago

SALE ONLINE

Toàn thời gian 278/35 Tô Hiến Thành , Phường 15, Quận 10, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/10/2022 11 months ago

Biên Tập Sản Phẩm - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Toàn thời gian Tầng 12A, Số 01 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/10/2022 11 months ago

KẾ TOÁN – PART TIME

Toàn thời gian Tầng 6 - Tòa nhà Vinafood 1 - Số 94 Lương Yên - Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/09/2022 1 year ago

Sale Admin

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 28/02/2023 7 months ago

Designer

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/09/2022 1 year ago

Biên Tập Sản Phẩm ( Tiếng Việt)

Toàn thời gian Tầng 12A, Số 01 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/08/2022 1 year ago

Biên Tập Sản Phẩm ( Tiếng Anh)

Toàn thời gian Tầng 12A, Số 01 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/08/2022 1 year ago

Sale Admin

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/07/2022 1 year ago

Tele Marketing ( Không yêu cầu Kinh nghiệm)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HB, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/07/2022 1 year ago

Content Marketing

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/06/2022 1 year ago

HCM-TELESALE (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Toàn thời gian Lầu 5, tòa nhà Toàn Ký số 11 Lê trung Nghĩa, Phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/07/2022 1 year ago

HN-TELESALE (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/07/2022 1 year ago

Biên Tập Sản Phẩm ( Parttime/Fulltime)

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – HBT, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/05/2022 1 year ago

HN- TELESALE KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/06/2022 1 year ago

Sale Admin

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/04/2022 1 year ago

HCM - Telesales ( Không yêu cầu Kinh nghiệm )

Toàn thời gian Lầu 5, tòa nhà Toàn Ký số 11 Lê Trung Nghĩa – Phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/04/2022 1 year ago

HN- Telesales ( Không yêu cầu Kinh nghiệm )

Toàn thời gian Tòa nhà Vinafood 1 – Số 94 Lương Yên – Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/04/2022 1 year ago