JUNIOR - 2D ARTIST

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 week ago Deadline : 31/12/2021 2 months from now

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 week ago Deadline : 31/12/2021 2 months from now

HR executive

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 week ago Deadline : 30/11/2021 1 month from now

JUNIOR TESTER

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 week ago Deadline : 30/11/2021 1 month from now

JUNIOR PRODUCT OWNER

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 week ago Deadline : 30/11/2021 1 month from now

Mid - Business Analyst

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 week ago Deadline : 30/11/2021 1 month from now

Junior Business Analyst

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 week ago Deadline : 30/11/2021 1 month from now

ANDROID DEV ( SENIOR)

Toàn thời gian Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 2 weeks ago Deadline : 30/11/2021 1 month from now

ANDROID DEV( MIDDLE)

Toàn thời gian Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 2 weeks ago Deadline : 30/11/2021 1 month from now

PROJECT MANAGER APP MOBILE

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 weeks ago Deadline : 31/10/2021 1 week from now

HEAD OF GAME DEVELOPMENT CENTER

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 31/12/2021 2 months from now

SENIOR UNITY DEV

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 30/09/2021 2 weeks ago

SENIOR GAME DESIGN (Phỏng vấn online)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 30/11/2021 1 month from now

JUNIOR GAME DESIGN (Phỏng vấn online)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 30/11/2021 1 month from now

Senior Game Animator ( Phỏng Vấn Online)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 30/09/2021 2 weeks ago

IOS DEV( MIDDLE)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 30/09/2021 2 weeks ago

IOS DEV (SENIOR)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính., Hà Nội, Việt Nam Posted 2 months ago Deadline : 30/09/2021 2 weeks ago

UI/UX DESIGN (Phỏng vấn online)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 2 months ago Deadline : 30/09/2021 2 weeks ago

UNITY DEV (SENIOR)- PV online

Toàn thời gian Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 2 months ago Deadline : 31/08/2021 1 month ago

UNITY DEV (MIDDLE) - PV Online

Toàn thời gian Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 2 months ago Deadline : 31/08/2021 1 month ago

ANDROID DEV( MIDDLE)

Toàn thời gian Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 3 months ago Deadline : 31/07/2021 2 months ago

IOS DEV( MIDDLE)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 3 months ago Deadline : 31/07/2021 2 months ago

MARKETING POD

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 3 months ago Deadline : 31/07/2021 2 months ago

IOS DEV ( SENIOR)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 30/06/2021 3 months ago

Video- Editor

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 30/06/2021 3 months ago

3D Artist

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 30/06/2021 3 months ago

2D Artist

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 30/06/2021 3 months ago

Graphic Designer

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 30/06/2021 3 months ago

SENIOR GAME DESIGN

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 30/06/2021 3 months ago

Senior Game Animator

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 30/06/2021 3 months ago

ANDROID DEV ( SENIOR)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 4 months ago Deadline : 30/06/2021 3 months ago

FullStack Developer (Junior )

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 5 months ago Deadline : 31/05/2021 4 months ago

ANDROID DEV ( FRESHER)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 5 months ago Deadline : 30/05/2021 4 months ago

IOS DEV ( SENIOR)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính., Hà Nội, Việt Nam Posted 5 months ago Deadline : 30/06/2021 3 months ago

Marketing Mobile App/Game

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 5 months ago Deadline : 31/05/2021 4 months ago

HR executive

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 5 months ago Deadline : 31/05/2021 4 months ago

Graphic Designer

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 5 months ago Deadline : 30/05/2021 4 months ago

Business Development Manager

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 5 months ago Deadline : 31/05/2021 4 months ago

Product Owner

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 6 months ago Deadline : 31/05/2021 4 months ago

Game animator

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 6 months ago Deadline : 31/05/2021 4 months ago

Unity Dev

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 6 months ago Deadline : 31/05/2021 4 months ago

JUNIOR GAME DESIGN

Toàn thời gian Toà nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam Posted 6 months ago Deadline : 31/05/2021 4 months ago

SENIOR 2D Artist

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 6 months ago Deadline : 30/04/2021 5 months ago

UNITY DEV (JUNIOR)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 6 months ago Deadline : 30/05/2021 4 months ago

SENIOR GAME DESIGN

Toàn thời gian Toà nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam Posted 8 months ago Deadline : 30/04/2021 5 months ago

IOS DEV ( JUNIOR)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 8 months ago Deadline : 31/05/2021 4 months ago

JUNIOR GAME DESIGN

Toàn thời gian Toà nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam Posted 8 months ago Deadline : 31/03/2021 6 months ago

JUNIOR ANIMATOR

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 8 months ago Deadline : 31/03/2021 6 months ago

Manual Tester- Tạm dừng

Toàn thời gian Toà nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam Posted 9 months ago Deadline : 30/01/2021 8 months ago

Digital Marketing

Toàn thời gian Hồ Tùng Mậu, Cấu giấy, Hà Nội, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 15/01/2021 9 months ago

Tạm Dừng- Video Editor

Toàn thời gian Toà nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 31/12/2020 9 months ago

Graphic Designer

Toàn thời gian Toà nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 31/12/2020 9 months ago

UI/UX Designer- Tạm dừng có ứng viên chờ nhận việc

Toàn thời gian Toà nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 31/01/2021 8 months ago

JUNIOR 2D Artist

Toàn thời gian Toà nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 31/05/2021 4 months ago

ANDROID DEV ( JUNIOR)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 30/06/2021 3 months ago

UNITY (SENIOR )

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 10 months ago Deadline : 31/03/2021 6 months ago

ANDROID DEV ( SENIOR)

Toàn thời gian Tòa Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/05/2021 4 months ago

Unity Dev

Toàn thời gian Toà nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/12/2020 9 months ago

Mobile Team Leader

Toàn thời gian Toà nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/12/2020 9 months ago