SALES DIRECTOR - ENTERPRISE BUSINESS UNIT

Toàn thời gian Tòa nhà MISA Lô 5, Công viên Phần mềm Quang Trung, Số 49 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 1 week ago Deadline : 29/12/2021 2 months from now

[HCM] Trưởng phòng nhân sự

Toàn thời gian Tòa nhà MISA Lô 5, Công viên Phần mềm Quang Trung, Số 49 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 31/10/2021 1 week from now

[HCM] Trưởng phòng kinh doanh dự án - Khối Doanh nghiệp lớn

Toàn thời gian Tòa nhà MISA Lô 5, Công viên Phần mềm Quang Trung, Số 49 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 31/10/2021 1 week from now