[MÊ LINH] TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN CHI PHÍ

Toàn thời gian KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 31/07/2024 1 month from now

[MÊ LINH] TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN DOANH THU

Toàn thời gian KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 30/06/2024 1 week from now

[MÊ LINH] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Toàn thời gian Lô 14. Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 month ago Deadline : 30/06/2024 1 week from now

[HƯNG YÊN] Trưởng phòng vận hành (Logistics)

Toàn thời gian Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/04/2023 1 year ago

Vice Operation Manager (Logistics)

Toàn thời gian Mai Chí Thọ Street, District 2, Thủ Đức city, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/01/2023 1 year ago

Vice Sale Manager( Logistic)

Toàn thời gian Mai Chí Thọ Street, Thủ Thiêm Ward, District 2, Thủ Đức city, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 28/02/2023 1 year ago

[HCM] CHIEF ACCOUTNANT

Toàn thời gian 9F, Sofic Tower, 10 Mai Chí Thọ Street, Thủ Thiêm Ward, District 2, Thủ Đức city, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/11/2022 1 year ago

[HCM] Senior Market Researcher

Toàn thời gian 9 Floor, Sofic Building, Thu Thiem Ward, D2, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/11/2022 1 year ago

[HCM] Region Relationship Sales Manager

Toàn thời gian 9 Floor, Sofic Building, Thu Thiem Ward, D2, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 31/10/2022 1 year ago

[HN] Operation Director

Toàn thời gian 219 P. Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Posted 1 year ago Deadline : 30/09/2022 1 year ago